AM738台現場直播
請使用IE 6.0或以上版本
賽狗日 排位表
出賽總表 換狗消息
出賽磅重 練狗師心水
電腦貼士 電台
轉播
澳門天氣預報
盃賽時間表
澳門現時天氣
 
監察報告
最新賽果
查詢賽果
隔夜派彩
賽事重溫
 
晨操報告 傷病報告
狗隻資料 狗隻血統
轉狗房 狗主資料
狗隻獎金 贏出比例
 

賽期表


2017 年 五月 賽期表

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
1234
12場賽事
56
12場賽事
7
12場賽事
891011
12場賽事
1213
12場賽事
14
12場賽事
15161718
12場賽事
1920
12場賽事
21
12場賽事
22232425
12場賽事
2627
12場賽事
28
12場賽事秩序
293031